""
1
Formulario di petishon pa kontibushon finansiero pa proyektonan kultural-artístiko-sosial.
Datos di persona òf organisashon ku ta hasi petishon
Organisashon
Adrès
Telefòn
Persona di kontakto
Nòmber di banko
Number di telefòn
Number di kuenta
Datos di persona of organisashon ko-organisadó
Organisashon
Persona di kontakto
Number di telefòn
Deskripshon di proyekto
Deskripshon general kòrtiku
0 /
Nòmber
Fecha
Lugá/Bario
Orario
Kiko ta ophetivonan di e proyekto?
0 /
Ki ora por konsidera e proyekto eksitoso?
0 /
Kua ta e grupo(nan) di enfoke pa e proyekto?
0 /
Kua ta e edat(nan) di enfoke?
0 /
E proyekto ta habri pa públiko?
0 /
Kon lo sòru pa un públiko grandi ta na altura di e proyekto?
0 /
Kuantu hende ta verwacht ku lo partisipa na e proyekto i dikon?
0 /
Di ki aktividat(nan) e proyekto ta konsisti?
0 /
Kiko ta e aspekto inovativo di e proyekto?
0 /
Kiko ta e aporte spesifiko ku e proyekto tin riba tereno:
a. Kultura
0 /
b. Artistiko
0 /
c. Sosial
0 /
Komunikashon

Organisashon/organisadóta bai di akuerdo pa hasi menshon di kolaborashon di Kas di Kultura Kórsou (dordi entre otro pone logo di Kas di Kultura Kòrsou) den komunikashon ipublikashon relashoná ku e proyekto. E proyekto ta keda inkorpora den e agèndeKultural di Kas di Kultura.

Prepuesto/finansas

E kontribushon di Kas di Kultura Kòrsou lo ta maksimal 75% di e gastunan total die proyekto i e montante maksimo ku ta duna pa kada proyekto ta Fl. 1.000,00.

Inkorpora un presupuesto ku ta duna indikashon kla di kada sorto di gastu, tur entradapremirá, tur gastu premirá.

Bijlage 1

Kuantu e kontribushon di e organisashon(nan) mes lo ta?

Ang.

Si tatrata di ko-finansiamentu: inkorpora un lista di e otro petishonnan finansieropa  e proyekto.

Bijlage 1
Responsabilisashon

Mastardá 1 luna despues di aktividat, Kas di Kultura Kòrsou ta risibi un relatoskibi di e aktividat.

Fecha di petishon

Si botin problema pa yena e formulario aki por fabor tuma kontakto ku Kas di Kulturapa yudansa na 434-7355

Previous
Next