Aktividatnan di Kas di Kultura i ku nos ta stimulá i sostené ta kolaborá pa:

Engrandesé / enrikesé konosementu di Kultura i Arte;
Edifikashon di nos Kultura i Arte;
Eksposishon di Kultura i Arte;
Edukashon di Kultura i Arte;
Ekspreshon di Kultura i Arte;
Eksperensia di Kultura i Arte.